درباره ما


چرتکه همراه مدرسه ابزاری کمک آموزشی است که به دانش آموزان کمک می کند تمام اتفاقاتی که در شمارش ، جمع و تفریق می افتد را به صورت عینی ببینند. عینی و عملی بودن چرتکه برای دانش آموز باعث می شود انجام محاسبات قابل درک باشد.آموزش محاسبه رياضی با استفاده از چرتكه با هدف تقويت تمركز، دقت و سرعت دانش‌آموزان انجام می شود و باعث پيشرفت يادگيری در اين درس می گردد. اين چرتكه براي رده سنی 6 تا 13 سال است و به مهارت‌ آموزان كمك مي ‌كند تا شمارش اعداد را به راحتی انجام دهند.

آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه


برنامه محاسبات ذهنی رياضی همراه با آموزش حل مسئله با هدف تقويت تمركز، دقت و سرعت

به ما بپیوندید

تماس با ما

روبروی دانشکده مهدیه-موسسه همراه مدرسه
09147903601 _ 09147903601
50004383
novin.pardaz01@gmail.com